LAATSTE NIEUWS


Start voorbereidingen side track boring

16-06-2022

 

Het opstarten van de geothermiebron aan de Konneweg te Tinte heeft helaas vertraging opgelopen.

Dit is veroorzaakt door het vastzitten van een filterbuis onderin de productieput.

Hierdoor is het noodzakelijk om een aftakking te boren in het onderste deel van een van de putten die we al eerder boorden.
Dit gaat plaatsvinden in augustus 2022 waarna in september 2022  de aardwarmte productie kan aanvangen.

Ook voor deze korte periode van boren hebben wij een vergunning nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze vergunning is in te zien via de website van het Ministerie


https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/b57a3c35-72d2-45b7-ae3c-45ee3ca8b83e


Komst boortoren in zicht

14-11-2019

 

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd om de locatie gereed te maken

voor de komst van de boortoren.


Lees meer op de website

van Hydreco Geomec


Heiwerkzaamheden afgerond

07-08-2019

 

Na het heien van de conductors zijn ook de heiwerkzaamheden afgerond van de vloer. Vanaf nu zal het beton gestort worden, waarmee het terrein van de boorlocatie definitief verhard zal zijn.


Lees meer op de website

van Hydreco Geomec


Grondwerk begonnen

11-09-2019

 

Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden begonnen op het terrein!

Ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd

06-08-2019

 

Voor het uitvoeren van de twee boringen, het aardwarmte doublet in vakjargon, is vanaf heden de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd.

De ontwerpbeschikking en de vergunningsaanvraag liggen ter inzage op de secretarie van de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Via onderstaande link kunt u de documenten ook inzien:


Link naar documenten

Start transport en opbouw boortoren 

20-12-2019

 

In een eerder stadium informeerden wij de omwonenden over ons geothermieproject voor het verduurzamen van de glastuinbouw. Meer informatie over het transport van de boortoren naar de boorlocatie aan de Konneweg en de aanvang van de twee boringen tot 2,5 km diepte treft u aan op de website van Aardyn.Start heien conductors

23-09-2019

 

Vorige week is gestart met het heien van de conductors


Lees meer op de website van Hydreco GeomecInformatieavond georganiseerd

20-08-2019

 

Op dinsdagavond is een informatieavond georganiseerd op de boorlocatie aan de Konneweg. Op deze avond zijn verschillende specialisten aan het woord geweest om te vertellen over o.a. de geologie, de boring, de bouw en de communicatie tijdens het project.


Meer informatie vindt u op de website van Hydreco GeomecBoorcontract getekend

10-07-2019

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Afgelopen jaar is er voortvarend gewerkt aan het ontwerp van de installatie, de financiering, de vergunningen en de warmteleveringscontracten. Deze week zijn een aantal cruciale mijlpalen behaald. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de documentatie rondom de financiering vanuit de bank. Alle reden dus om een handtekening te zetten onder het contract met de boorfirma, de grond aan te gaan kopen en de contracten met de uitvoerende partijen voor de aanleg van de boorlocatie te tekenen!


Lees het hele verhaal hier